Carbon Roller Guns

Categories: ,

Description

RLGC1.1  GT Roller Gun  1.1m – Ceramic Bearings- Load Assist- 16mm Rubber- 7.5mm D/N Spear
RLGC1 GT Roller Gun  1m – Ceramic Bearings- Load Assist- 16mm Rubber- 7.5mm D/N Spear
RLGC.9 GT Roller Gun  90cm – Ceramic Bearings- 16mm Rubber- 7.5mm D/N Spear
RLGC.8 GT Roller Gun  80cm – Ceramic Bearings- 16mm Rubber- 7.5mm D/N Spear
RLGC.7 GT Roller Gun  70cm – Ceramic Bearings- 16mm Rubber- 7.5mm D/N Spear